Wybrano władze Związku

Dnia 21 czerwca 2012 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym "Gród Piasta" w Chomiąży Szlacheckiej odbył się Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie spotkania omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem służby geodezyjnej i kartograficznej w Województwie. Jednocześnie podczas Konwentu odbyło się I Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego, podczas którego wybrane zostały władze Związku. Przewodniczącym Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego został Zbigniew Jaszczuk - Starosta Żniński. W skład Zarządu Związku weszli również: Dorota Gromowska Starosta Tucholski - wiceprzewodniczący, Krzysztof Maćkiewicz Starosta Wąbrzeski - członek, Jarosław Kaszewski Nakielski Geodeta Powiatowy - członek, Jacek Żbikowski Geodeta Powiatowy (Powiat Aleksandrowski) - członek. Powołano również Komisję rewizyjną w skład której weszli: Zdzisław Gamański Wicestarosta Chełmiński - przewodniczący, Zbigniew Lewandowski Wicestarosta Włocławski - wiceprzewodniczący oraz Barbara Studzińska Wicestarosta Świecki - członek.