III Zgromadzenie Związku

Na podstawie art. 17 ust. 2 z dnia 16 maja 2012 r. Statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2012r., poz.1180 ) Zarząd Związku zwołuje III Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego w dniu 24 stycznia 2013 roku /tj. czwartek/ o godz. 12.00 w sali nr 145 Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ulicy Jagiellońskiej 3.

Last Updated (Monday, 21 January 2013 12:06)