Podpisano list intencyjny

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wesprze modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz budowę ...

Spotkanie w GUGIK w Warszawie

W dniu 5 lipca 2012 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w Warszawie nowo powołany Prezes ...

Wybrano władze Związku

Dnia 21 czerwca 2012 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym "Gród Piasta" w Chomiąży Szlache...

  • Podpisano list intencyjny

    Tuesday, 20 November 2012 16:28
  • Spotkanie w GUGIK w Warszawie

    Thursday, 05 July 2012 19:25
  • Wybrano władze Związku

    Thursday, 21 June 2012 15:26

Spotkanie w GUGIK w Warszawie

W dniu 5 lipca 2012 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w Warszawie nowo powołany Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Kazimierz Bujakowski wraz ze współpracownikami spotkał się z Przewodniczącym Zarządu Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego Starostą Żnińskim Zbigniewem Jaszczukiem. W trakcie spotkania Zbigniew Jaszczuk przedstawił cele utworzonego Związku oraz możliwości samorządów powiatowych w tym zakresie. Główny Geodeta Kraju z aprobatą ustosunkował się do podjętego przedsięwzięcia w szczególności podkreślając fakt, że do Związku należą wszystkie Powiaty Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Uzgodniono pierwsze działania jakie wspólnie będą podjęte przez Głównego Geodetę Kraju i Związek w celu realizacji zadań przyjętych przez Związek przy ścisłej współpracy z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii.