Podpisano list intencyjny

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wesprze modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz budowę ...

Spotkanie w GUGIK w Warszawie

W dniu 5 lipca 2012 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w Warszawie nowo powołany Prezes ...

Wybrano władze Związku

Dnia 21 czerwca 2012 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym "Gród Piasta" w Chomiąży Szlache...

  • Podpisano list intencyjny

    Tuesday, 20 November 2012 16:28
  • Spotkanie w GUGIK w Warszawie

    Thursday, 05 July 2012 19:25
  • Wybrano władze Związku

    Thursday, 21 June 2012 15:26

Podpisano list intencyjny

Główny Urząd Geodezji i Kartografii wesprze modernizację ewidencji gruntów i budynków oraz budowę Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego. List intencyjny w tej sprawie 20 listopada 2012 r. w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy podpisali: Kazimierz Bujakowski - Główny Geodeta Kraju, Zbigniew Ostrowski - Wicewojewoda Kujawsko - Pomorski oraz Zbigniew Jaszczuk - Przewodniczący Zarządu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, Starosta Żniński.

Więcej...

 

Spotkanie w GUGIK

W dniu 5 lipca 2012 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii w Warszawie nowo powołany Prezes Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Kazimierz Bujakowski wraz ze współpracownikami spotkał się z Przewodniczącym Zarządu Związku Powiatów Województwa Kujawsko- Pomorskiego Starostą Żnińskim Zbigniewem Jaszczukiem. W trakcie spotkania Zbigniew Jaszczuk przedstawił cele utworzonego Związku oraz możliwości samorządów powiatowych w tym zakresie. Główny Geodeta Kraju z aprobatą ustosunkował się do podjętego przedsięwzięcia w szczególności podkreślając fakt, że do Związku należą wszystkie Powiaty Województwa Kujawsko- Pomorskiego.

Więcej...

 

I Zgromadzenie Związku

Dnia 21 czerwca 2012 roku w Ośrodku Rehabilitacyjno-Wypoczynkowym "Gród Piasta" w Chomiąży Szlacheckiej odbył się Konwent Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego. W trakcie spotkania omówione zostały zagadnienia związane z funkcjonowaniem służby geodezyjnej i kartograficznej w Województwie. Jednocześnie podczas Konwentu odbyło się I Zgromadzenie Związku Powiatów Województwa Kujawsko - Pomorskiego, podczas którego wybrane zostały władze Związku.

Więcej...